Talent Centrum

Talent Centrum

Nový Jičín
Zdravý pohyb pro vaše děti

Své dítě můžete přihlásit přes formulář v záložce O nás nebo e-mailem.

V jednom školním roce proběhne 30 lekcí. Platba za 1 lekci/80Kč. Celkově tedy 2400Kč za rok.

Kulíšci- cvičení dětí ve věku 2-3 roky s rodiči

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro děti s rodiči (prarodiči) pod vedením vyškolené instruktorky. Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády.
Zaměřujeme se na rozvíjení rovnováhy, zlepšujeme obratnost, překonáváme strachové situace. Pomocí jednoduchých hříček se učíme vnímat rytmus a melodii. Nezapomínáme ani na jemnou motoriku, dovednosti jako poznávání barev, tvarů, zvířat apod.
V průběhu cvičení je důležitá aktivita/ nápomoc rodičů. Prosíme tedy doprovod dítěte o sportovní oděv, obuv.

Kdy?
• 1. SKUPINA V PONDĚLÍ S ALČOU OD 16.00 DO 17.00 hod.
• 2. SKUPINA V PONDĚLÍ S ALČOU OD 17.00 DO 18.00 hod.

Zuzana Smrčková

MGR. ALENA FABÍKOVÁ

Vzdělání:
• Gymnázium Nový Jičín
• PdF UPOL, Speciální pedagogika předškolního věku
• PdF UPOL, Speciální pedagogika raného věku
Pracovní zkušenosti:
• Centrum pro dětský sluch, Poradce rané péče to děti se sluchovým a kombinovanym postižením
• Asistent na pobytových akcích pro děti s těžkým onemocněním
• Vedení pohybových aktivit pro děti od 3-6let
• Instruktor na letních příměstských táborech, Olomouc

Vzdělání:
• Střední odborná škola Nový Jičín Pedagogické lyceum,
• Střední pedagogická škola Přerov, Pedagogické lyceum
• Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro 1.stupeň
Pracovní zkušenosti:
• Chůva v MŠ Karla Čapka, Nový Jičín
• Vedení pohybových aktivit pro děti
• Instruktor na letních táborech AGEL

Špuntíci - děti ve věku 3-4 roky

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro kluky a holky zábavnou formou, poznávání sportovních disciplin (atletika, míčové hry, gymnastika), rozvíjení základních pohybových dovedností a schopností.
Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády. Seznamují se základními pravidly her, učí se soutěžit fair play – to vše má pozitivní vliv na rozvoj jejich osobnosti.

Kdy?
• V PONDĚLÍ S LUCKOU MATUŠKOVOU OD 16.45 DO 18.15 
• V ÚTERÝ S LUCKOU MATUŠKOVOU OD 16.45 DO 18.15

V průběhu cvičení je instruktorovi nápomocná asistentka po celou dobu lekcí.

Lucie Matušková

Vzdělání:
• Mendelova střední škola Nový Jičín, Zdravotnické lyceum
• Vyšší odborná škola AHOL, Předškolní a mimoškolní pedagogika 
• Kurz – Pracovník v sociálních službách, Poe Educo
• Kurz – Asistent pedagoga, Scholaservis.cz
Pracovní zkušenosti:
• Au-pair u rodiny v Anglii
• Pracovník v sociálních službách – Pro Senior, Nový Jičín
• Asistent pedagoga – Mateřská škola Máj, odloučené pracoviště MŠ Vančurova, Nový Jičín
• Učitelka – Mateřská škola Máj, odloučené pracoviště MŠ Loučka, Nový Jičín

Jana Frýdlová

Vzdělání:
• Střední odborná škola Nový Jičín, pedagogické lyceum
• Střední pedagogická a střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry, předškolní a mimoškolní pedagogika
Pracovní zkušenosti:
• ZŠ Komenského 68 Nový Jičín – učitelka 1. stupeň
• ZŠ Komenského Nový Jičín – vychovatelka 1. stupeň
• ZŠ Komenského 68 Nový Jičín – asistent pedagoga (1. třída)
• MŠ Montevláček Lichnov – asistent pedagoga
• Vedení pohybových aktivit pro děti

Hopíci - děti ve věku 5-6 let

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro kluky a holky zábavnou formou, poznávání sportovních disciplin (atletika, míčové hry, gymnastika), rozvíjení základních pohybových dovedností a schopností.
Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády. Seznamují se základními pravidly her, učí se soutěžit fair play – to vše má pozitivní vliv na rozvoj jejich osobnosti.

Kdy?
• V ÚTERÝ S LUCKOU HASALOVOU OD 16.30 DO 18.00 
• VE STŘEDU S IVOU OD 16.30 DO 18.00 

V průběhu cvičení je instruktorovi nápomocná asistentka po celou dobu lekcí.

Bc. Lucie Hasalová

Vzdělání:
• Střední pedagogická škola Přerov, obor předškolní a mimoskolni pedagogika.
• Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika předškolního věku
Pracovní zkušenosti:
• Zakladni škola Tyršova, Nový Jičín, asistent pedagoga (3.- 5.ročník)
• Základní škola speciální a mateřská škola speciální Nový Jičín, speciální pedagog ve Speciální mateřské škole
• Asistent na pobytových akcích pro děti s těžkým onemocněním
• Vedení pohybových aktivit pro děti od 3-4 let
• Vedení zajmového kroužku v DDM – aerobik pro děti ve věku 4-12let
• Instruktor na letních dětských táborech, Čeladná, Mimoškolni pedagogika Lukáš Frkal

Mgr. Iva Petrášová

Vzdělání:
• Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno (zaměření na sportovní atletickou přípravu
• Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie
• Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Souběžné doplňující studium učiteltství geografie
Pracovní zkušenosti:
• Vedení pohybových aktivit pro děti ve věku 7-10 let
• Příměstský tábor při ZŠ Jehnice
• Učitelská praxe ZŠ TGM Drásov
• Pořadatel teambuildingových akcí pro firmy

Atletika - děti ve věku 7-10 let

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro kluky a holky zábavnou formou, poznávání sportovních disciplin (atletika, míčové hry, gymnastika), rozvíjení základních pohybových dovedností a schopností.
Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády. Seznamují se základními pravidly her, učí se soutěžit fair play – to vše má pozitivní vliv na rozvoj jejich osobnosti.

Kdy?
• VE STŘEDU S KUBOU OD 16.30 DO 18.00 

V průběhu cvičení je instruktorovi nápomocná asistentka po celou dobu lekcí.

JAKUB SLEZÁK

„Neskutečně mě baví sport a vidět ostatní když sportují….“
Vzdělání:
• Střední pedagogická a střední zdravotnická škola Svaté Anežky české v Odrách – obor sociální vychovatelství
Pracovní zkušenosti:
• Vedoucí vychovatel školní družiny ZŠ Tyršova (2017-2018), vychovatel školní družiny (2012-2017)
• Instruktor Heat centra Nový Jičín
• Vedoucí pohybových her
• Vedoucí příměstských sportovních taborů
• Trenér mladých fotbalistů