Talent Centrum

Talent Centrum

Nový Jičín
Zdravý pohyb pro vaše děti

Své dítě můžete přihlásit přes formulář v záložce O nás nebo e-mailem.

V jednom školním roce proběhne 30 lekcí. Cena celkem 3600Kč za rok - platba 1x za pololetí 1800,-.

Kulíšci- cvičení dětí ve věku 2-3 roky s rodiči

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro děti s rodiči (prarodiči) pod vedením vyškolené instruktorky. Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády.
Zaměřujeme se na rozvíjení rovnováhy, zlepšujeme obratnost, překonáváme strachové situace. Pomocí jednoduchých hříček se učíme vnímat rytmus a melodii. Nezapomínáme ani na jemnou motoriku, dovednosti jako poznávání barev, tvarů, zvířat apod.
V průběhu cvičení je důležitá aktivita/ nápomoc rodičů. Prosíme tedy doprovod dítěte o sportovní oděv, obuv.

Kdy?
• 1. skupina ve středu s Alčou od 16:00 do 17:00.
• 2. skupina ve středu s Alčou od 17:00 do 18:00.

Cena?
• 120Kč za lekci (1 lekce = 60 minut)
• pololetní platba 1800,-

MGR. ALENA FABÍKOVÁ

Vzdělání:
• Gymnázium Nový Jičín
• PdF UPOL, Speciální pedagogika předškolního věku
• PdF UPOL, Speciální pedagogika raného věku
Pracovní zkušenosti:
• Centrum pro dětský sluch – poradce rané péče to děti se sluchovým a kombinovaným postižením
• Asistent na pobytových akcích pro děti s těžkým onemocněním
• Vedení pohybových aktivit pro děti od 3 do 6 let
• Instruktor na letních příměstských táborech, Olomouc

Špuntíci - děti ve věku 3-4 roky

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro kluky a holky zábavnou formou, poznávání sportovních disciplin (atletika, míčové hry, gymnastika), rozvíjení základních pohybových dovedností a schopností.
Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády. Seznamují se základními pravidly her, učí se soutěžit fair play – to vše má pozitivní vliv na rozvoj jejich osobnosti.

Kdy?
• V úterý se Zuzkou Smrčkovou od 16:45 do 18:15. 
• V středu s Luckou Matuškovou od 16:45 do 18:15.

V průběhu cvičení je instruktorovi nápomocná asistentka po celou dobu lekcí.

Mgr. Zuzana Smrčková

Vzdělání:
• Střední odborná škola Nový Jičín Pedagogické lyceum,
• Střední pedagogická škola Přerov, Pedagogické lyceum
• Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, obor: Učitelství pro 1.stupeň
Pracovní zkušenosti:
• Chůva v MŠ Karla Čapka, Nový Jičín
• Vedení pohybových aktivit pro děti
• Instruktor na letních táborech AGEL

Lucie Matušková

Vzdělání:
• Mendelova střední škola Nový Jičín, Zdravotnické lyceum
• Vyšší odborná škola AHOL, Předškolní a mimoškolní pedagogika 
• Kurz – Pracovník v sociálních službách, Poe Educo
• Kurz – Asistent pedagoga, Scholaservis.cz
Pracovní zkušenosti:
• Au-pair u rodiny v Anglii
• Mateřská škola Máj, odloučené pracoviště MŠ Vančurova, Nový Jičín – asistent pedagoga
• Mateřská škola Máj, odloučené pracoviště MŠ Loučka, Nový Jičín – učitelka
• Mateřská škola Máj, MŠ Karla Čapka, Nový Jičín – učitelka
• Vedení pohybových aktivit pro děti od 3 do 6 let 

Hopíci - děti ve věku 5-6 let

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro kluky a holky zábavnou formou, poznávání sportovních disciplín (atletika, míčové hry, gymnastika), rozvíjení základních pohybových dovedností a schopností.
Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády. Seznamují se základními pravidly her, učí se soutěžit fair play – to vše má pozitivní vliv na rozvoj jejich osobnosti.

Kdy?
• V pondělí s Renčou Matýskovou od 16:30 do 18:00
• V úterý s Jančou Frýdlovou od 16:30 do 18:00.

V průběhu cvičení je instruktorovi nápomocná asistentka po celou dobu lekcí.

RENÁTA MATÝSKOVÁ

Vzdělání:
• Střední technická a zemědělská škola, Nový Jičín, obor – podnikání
• Střední pedagogická škola Kroměříž – kurz asistent pedagoga
Pracovní zkušenosti:
• Mateřská škola Máj, odloučené pracoviště MŠ Loučka, asistent pedagoga
• Mateřská škola Máj, odloučené pracoviště MŠ Vančurova, asistent pedagoga
• Projekty – „Podporujeme hrdinství, které není vidět“ – víkendové pobyty s handicapovanými dětmi
• Pohybové aktivity pro děti – asistent

JANA FRÝDLOVÁ

Vzdělání:
• Střední odborná škola Nový Jičín, pedagogické lyceum
• Střední pedagogická a střední zdravotnická škola sv. Anežky České Odry, předškolní a mimoškolní pedagogika
Pracovní zkušenosti:
• ZŠ Komenského 68 Nový Jičín – učitelka 1. stupeň
• ZŠ Komenského Nový Jičín – vychovatelka 1. stupeň
• ZŠ Komenského 68 Nový Jičín – asistent pedagoga (1. třída)
• MŠ Montevláček Lichnov – asistent pedagoga
• Vedení pohybových aktivit pro děti

Sporťáci - děti ve věku 7-10 let

O co jde?
Všestranná pohybová příprava pro kluky a holky zábavnou formou, poznávání sportovních disciplín (atletika, míčové hry, gymnastika), rozvíjení základních pohybových dovedností a schopností.
Děti se učí spolupracovat, fungovat v kolektivu, komunikovat s novými kamarády. Seznamují se základními pravidly her, učí se soutěžit fair play – to vše má pozitivní vliv na rozvoj jejich osobnosti.

Kdy?
• V pondělí s Ivou Petrášovou od 16:30 do 18:00. 

V průběhu cvičení je instruktorovi nápomocná asistentka po celou dobu lekcí.

Mgr. Iva Petrášová

Vzdělání:
• Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno (zaměření na sportovní atletickou přípravu
• Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, obor Regionální geografie
• Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, Souběžné doplňující studium učitelství geografie
Pracovní zkušenosti:
• Vedení pohybových aktivit pro děti ve věku 7-10 let
• Příměstský tábor při ZŠ Jehnice
• Učitelská praxe ZŠ TGM Drásov
• Pořadatel teambuildingových akcí pro firmy

Bc. Lucie Hasalová

Vzdělání:
• Střední pedagogická škola Přerov, obor předškolní a mimoskolni pedagogika.
• Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika předškolního věku
Pracovní zkušenosti:
• Zakladni škola Tyršova, Nový Jičín – asistent pedagoga (3.- 5. ročník)
• Základní škola speciální a mateřská škola speciální Nový Jičín – speciální pedagog ve Speciální mateřské škole
• Asistent na pobytových akcích pro děti s těžkým onemocněním
• Vedení pohybových aktivit pro děti od 3 do 4 let
• Vedení zajmového kroužku v DDM – aerobik pro děti ve věku od 4 do 12 let
• Mimoškolní pedagogika Lukáš Frkal, Čeladná – instruktor na letních dětských táborech